Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa

Návrh plánu Kontrolnej činnosti na II polrok 2019Vytlačiť
 


 
 

Výsledky volieb do EU 2019Vytlačiť
 


 
 

VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štefanov nad OravouVytlačiť
 


 
 

Záverečný účet obce 2018Vytlačiť
 


 
 

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľomVytlačiť
 


 
 

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Materskej školy Štefanov nad OravouVytlačiť
 


 
 

Výsledky volieb prezidenta SR v obci Štefanov nad Oravou Vytlačiť
 


 
 

Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, plynofikácia, vykurovanie Vytlačiť
 


 
 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Štefanov nad Oravou za rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Návrh - VZN č. 1/2019 o výške dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia na území obce Štefanov nad OravouVytlačiť
 


 
 

Voľby prezidenta Slovenskej republikyVytlačiť
 

volby_prezidenta_19_1360-1024x413.jpgPredseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019, voľby sa konajú od 7.00 h do 22.00 hod.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019 voľby sa konajú od 7.00 h do 22.00 h.

Všetky potrebné informácie týkajúce sa volieb nájdete na elektronickej úradnej tabuli obce na tejto webovej stránke a na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: www.minv.sk/?volby-prezidentsr


 
 

Operačný program - kvalita životného prostrediaVytlačiť
 


 
 

Rozpočet obce Štefanov nad Oravou na roky 2019-2021 - (výdavky) NávrhVytlačiť
 


 
 

Rozpočet obce Štefanov nad Oravou na roky 2019-2021 (Príjmy) NávrhVytlačiť
 


 
 

Návrh plánu Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štefanov nad Oravou na I. polrok 2019Vytlačiť
 


 
 

Oznam o veterinárnej starostlivosti Vytlačiť
 


 
 

Výsledky komunálnych volieb do orgánov samosprávy obce Štefanov nad Oravou 2018 Vytlačiť
 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad Oravou č. 4/2018Vytlačiť
 


 
 

VZN o Záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Štefanov nad Oravou Vytlačiť
 


 
 

Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016-2020Vytlačiť
 


 
 

Verejna vyhláškaVytlačiť
 


 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby Obecného zastupiteľstva v Štefanove nad OravouVytlačiť
 


 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby na starostu obce Štefanov nad OravouVytlačiť
 


 
 

Výstavba miestneho chodníka a oporného múru s oplotením Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o preberaní kandidátnych listín Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce alebo zámeny nehnuteľnostiVytlačiť
 


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Vytlačiť
 


 
 

Výzva na predkladanie ponúk - rekonštrukcia budovy obecného úraduVytlačiť
 


 
 

Záverečný účet Obce Štefanov nad Oravou a rozpočtové hospodárenie za rok 2017Vytlačiť
 


 
 

Návrh plánu Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štefanov nad Oravou na II. polrok 2018Vytlačiť
 


 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ŠTEFANOV NAD ORAVOU č. 3/ 2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce Štefanov nad OravouVytlačiť
 


 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ŠTEFANOV NAD ORAVOU č. 2/2018 o parkovaní a státí vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách na území obce Štefanov nad OravouVytlačiť
 


 
 

Prerokovanie návrhu územného plánu obce Štefanov nad Oravou zmeny a doplnky č. 1Vytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná sútažVytlačiť
 

Obec Štefanov nad Oravou, Plátenícka č. 61, Tvrdošín, 027 44,  IČO: 00314889 v zastupení Ing. Ivanom Maťugom, starostom obce, vyhlasuje verejnú súťaž. Viac informácii v prílohe.


 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štefanov nad Oravou na 1 polrok 2018Vytlačiť
 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. § 18f, ods. 1, pís.b) predkladá hlavná kontrolórka obce, obecnému zastupiteľstvu - Plán kontrolnej činnosti  na I. polrok 2018. Viac v prílohe.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk - prestavba strechy a stavebné úpravy kultúrneho domu. Vytlačiť
 


 
 

Návrh VZN obce Štefanov nad Oravou 2/2017, ktorým sa ruší §6 VZN obce Štefanov nad Oravou č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou na území obce Štefanou nad OravouVytlačiť
 


 
 

VZN 1/2017 o poskytovaní elektronických služieb Obcou Štefanov nad Oravou Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce alebo zámeny nehnuteľnosti.Vytlačiť
 


 
 

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka