Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa

Výzva na predkladanie ponúk- Oddychová zóna altánok- novostavbaVytlačiť
 


 
 

Návrh plánu Kontrolnej činnosti na II polrok 2019Vytlačiť
 


 
 

Výsledky volieb do EU 2019Vytlačiť
 


 
 

VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štefanov nad OravouVytlačiť
 


 
 

Záverečný účet obce 2018Vytlačiť
 


 
 

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľomVytlačiť
 


 
 

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Materskej školy Štefanov nad OravouVytlačiť
 


 
 

Výsledky volieb prezidenta SR v obci Štefanov nad Oravou Vytlačiť
 


 
 

Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, plynofikácia, vykurovanie Vytlačiť
 


 
 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Štefanov nad Oravou za rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Návrh - VZN č. 1/2019 o výške dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia na území obce Štefanov nad OravouVytlačiť
 


 
 

Voľby prezidenta Slovenskej republikyVytlačiť
 

volby_prezidenta_19_1360-1024x413.jpgPredseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019, voľby sa konajú od 7.00 h do 22.00 hod.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019 voľby sa konajú od 7.00 h do 22.00 h.

Všetky potrebné informácie týkajúce sa volieb nájdete na elektronickej úradnej tabuli obce na tejto webovej stránke a na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: www.minv.sk/?volby-prezidentsr


 
 

Operačný program - kvalita životného prostrediaVytlačiť
 


 
 

Rozpočet obce Štefanov nad Oravou na roky 2019-2021 - (výdavky) NávrhVytlačiť
 


 
 

Rozpočet obce Štefanov nad Oravou na roky 2019-2021 (Príjmy) NávrhVytlačiť
 


 
 

Návrh plánu Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štefanov nad Oravou na I. polrok 2019Vytlačiť
 


 
 

Oznam o veterinárnej starostlivosti Vytlačiť
 


 
 

Výsledky komunálnych volieb do orgánov samosprávy obce Štefanov nad Oravou 2018 Vytlačiť
 


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanov nad Oravou č. 4/2018Vytlačiť
 


 
 

VZN o Záväzných častiach Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Štefanov nad Oravou Vytlačiť
 


 
 

Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016-2020Vytlačiť
 


 
 

Verejna vyhláškaVytlačiť
 


 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby Obecného zastupiteľstva v Štefanove nad OravouVytlačiť
 


 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby na starostu obce Štefanov nad OravouVytlačiť
 


 
 

Výstavba miestneho chodníka a oporného múru s oplotením Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o preberaní kandidátnych listín Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce alebo zámeny nehnuteľnostiVytlačiť
 


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Vytlačiť
 


 
 

Výzva na predkladanie ponúk - rekonštrukcia budovy obecného úraduVytlačiť
 


 
 

Záverečný účet Obce Štefanov nad Oravou a rozpočtové hospodárenie za rok 2017Vytlačiť
 


 
 

Návrh plánu Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štefanov nad Oravou na II. polrok 2018Vytlačiť
 


 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ŠTEFANOV NAD ORAVOU č. 3/ 2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce Štefanov nad OravouVytlačiť
 


 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ŠTEFANOV NAD ORAVOU č. 2/2018 o parkovaní a státí vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách na území obce Štefanov nad OravouVytlačiť
 


 
 

Prerokovanie návrhu územného plánu obce Štefanov nad Oravou zmeny a doplnky č. 1Vytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná sútažVytlačiť
 

Obec Štefanov nad Oravou, Plátenícka č. 61, Tvrdošín, 027 44,  IČO: 00314889 v zastupení Ing. Ivanom Maťugom, starostom obce, vyhlasuje verejnú súťaž. Viac informácii v prílohe.


 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štefanov nad Oravou na 1 polrok 2018Vytlačiť
 

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. § 18f, ods. 1, pís.b) predkladá hlavná kontrolórka obce, obecnému zastupiteľstvu - Plán kontrolnej činnosti  na I. polrok 2018. Viac v prílohe.


 
 

Výzva na predkladanie ponúk - prestavba strechy a stavebné úpravy kultúrneho domu. Vytlačiť
 


 
 

Návrh VZN obce Štefanov nad Oravou 2/2017, ktorým sa ruší §6 VZN obce Štefanov nad Oravou č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou na území obce Štefanou nad OravouVytlačiť
 


 
 

VZN 1/2017 o poskytovaní elektronických služieb Obcou Štefanov nad Oravou Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce alebo zámeny nehnuteľnosti.Vytlačiť
 


 
 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka