Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola

Charakteristika Materskej školy

Materská školaNaša materská škola je situovaná do krásneho prostredia, obklopená bohatou zeleňou.

Zariadenie je celodenné / v prípade požiadania rodiča poskytujeme aj poldennú starostlivosť/, jeden a poltriedne, so školskou kuchyňou, jedálňou a vlastnou kotolňou. Priestory sú prispôsobené prísnym hygienickým požiadavkám a nárokom na celodenný pobyt detí v MŠ. Prevádzka materskej školy je od 6.00 hod. do 16,00 hod. Triedy, spálňa a sociálne zariadenie sú novo nadstavené  na pôvodnej MŠ, s bohatým množstvom hračiek a hravého materiálu. Trieda predškolákov je vybavená novým nábytkom. Chodby a priestory MŠ sú vyzdobené prácami detí podľa ročného obdobia, lahodiace očkám detí i rodičov.

Každá trieda je vybavená  počítačom s tlačiarňou a interaktívnou tabuľou kde sa deti oboznamujú so základmi počítačových znalostí prostredníctvom logických hier.

Exteriér tvorí školská záhrada s preliezkami, hojadačkou a šmýkačkou.

Naša MŠ sa nachádza v hornej časti obce, v krásnom horskom prostredí. Preto organizujeme rôzne výlety a turistické vychádzky do lesa, zbierame liečivé rastliny, prírodný materiál a pod. Prostredie nám ďalej ponúka bezprostredný kontakt s prírodou, a tak sme sa rozhodli pre názov ZVEDAVÁ VČIELKA. Tak ako je zvedavé každé dieťa, tak aj včielka v je zvedavá, lieta z kvetu na kvet, objavuje prírodu, pozoruje ľudí, spoznáva kultúru. Tvoríme školu rodinného typu, s enviromentálnym zameraním a zameraním na udržiavanie rodinných vzťahov.

Poslanie výchovy a vzdelávania v materskej škole upravuje zákon č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa ktorého:                                                                                      

,, Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.“

Predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole uskutočňujeme podľa Školského vzdelávacieho programu ,, Zvedavá včielka“                                                                                

Pri plánovaní výchovno- vzdelávacích cieľov rešpektujeme aktuálne výchovno- vzdelávacie potreby detí, vekové a individuálne osobitosti a rozvíjame hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti. Zvýšenú pozornosť chceme venovať činnostiam zameraným na rozvíjanie vyšších psychických procesov, podnecovať deti k vyjadrovaniu poznatkov a postojov, k prezentovaniu zručností, návykov a skúseností.

Zmyslom našej práce je vytvorenie materskej školy, do ktorej deti radi chodia, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť dieťaťa, kde učitelia sú kamaráti detí, kde sa dieťa spontánne rozvíja v láskyplnom a podnetnom prostredí.


  ;-linked-bind-;

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka